Svenska TjänsteGruppen AB

Tjänster

 

Vi har personal för verksamheter inom spår, industri och bygg.
I dagsläget tillhandahåller vi framförallt elektriker och mekaniker.